dinsdag 10 juli 2007

De winkel van Opa


Opa en Oma hebben zo' n 45 jaar lang een Tabakszaak gehad waar naast tabak, sigaren en sigaretten zo'n beetje van alles werd verkocht, Opa en Oma hebben eerst gewoond op Prins Hendrikstraat 37 en zijn later verhuisd naar de overkant op nr 28, hoek Pr. Hendrikstraat Emmastraat dit pand had een winkelbestemming.
De foto is +/- 47 jaar geleden gemaakt, het ventje op de voorgrond is Bennie Slaghekke, kleinzoon van Opa Bernard. Achter het huis heeft Oma jarenlang haar textielwinkel gerund

dinsdag 3 juli 2007

Gezin van Opa, Mysteries opgelost


Nog enkele mysteries in het gezin van Opa Slaghekke, het blijkt dat er nog een broertje was genaamd Johannes Engelbertus geboren in 1908 en op 10-jarige leeftijd overleden, zie overlijdensakte, daarnaast bleek de zus van Opa, An, ongehuwd moeder van Bertha Johanna zij kreeg haar op 19-jarige leeftijd, waarna ze op 25-jarige leeftijd in het huwelijk trad met de Duitser Heinrich Pegel, deze heeft het kind ook erkend, het huwelijk eindigde in 1937 in een echtscheiding, voor die tijd behoorlijk revolutionair, An is na die tijd nooit weer getrouwd en verhuisd naar Utrecht, ik ben met Opa 1 keer bij haar op bezoek geweest en daarna nog een keer op de crematie, de getuigen tijdens dit huwelijk waren mijn Opa en de hieronder besproken Martinus Bernardus, zie huwelijks- en scheidingsakte

woensdag 27 juni 2007

Het gezin van Opa 2


Na een berichtje en een bidprentje toegestuurd door Rene Slaghekke, blijkt dat er nog een 5e broer aanwezig was in het gezin van Opa Slaghekke namelijk Martinus Bernardus Slaghekke, na enig speurwerk bleek dat deze broer de getuige was mijn Opa tijdens zijn huwelijk met Oma, (klik op de trouwakte), Martinus is in 1959 overleden op 59-jarige leeftijd in Enschede maar was woonachtig in Oldenzaal waar hij getrouwd was met Wilhelmina Loohuis, of er kinderen uit dit huwelijk zijn voortgekomen is niet bekend, maar wordt onderzocht, volgens het bidprentje was hij de laatste jaren van zijn leven ziek en heeft hij altijd in een fabriek gewerkt, zijn roepnaam was Martien of Oom Tinus.
Het blijkt dat er weinig contact was tussen Martien en de rest van de familie, waarom is (nog) niet bekend .

maandag 28 mei 2007

Stamvader Jan Slaghekke

De ouders van Martinus waren Joannes of Jannes Slaghekke, hij was getrouwd met Maria Hanstede, Jannes is geboren op 20 november 1769 en Maria in 1789, zij zijn getrouwd op 14 mei 1813 te Rijssen, de plaats waar ze ook alletwee zijn geboren, Jannes was wever en is op 3 maart 1840 overleden in een huis aan de Haarstraat te Rijssen, Maria is 23 september 1861 in hetzelfde huis overleden. Jannes had nog een broer en een zus Aleida en nog een Joannes. De vader en moeder van deze 3 kinderen waren Henricus Slaghekke en Aleida Bruggink beiden geboren in 1745 en getrouwd in 1763 op 18-jarige leeftijd. Henricus of Hendrikus was een zoon van Jannes Slaghekke die op 19 januari 1721 in Rijssen is getrouwd met Hendrikjen ten Litteler. De vader van Jannes heette Hendrik Slaghekke, hij is geboren voor 1680 en dan komen we zijn vader , de uiteindelijke stamvader ,Jan Slaghekke, hij is geboren voor 1660 en hier houdt de informatie op, wil je weten wat er zich zo al afspeelde in Nederland en de rest van de wereld ten tijde van onze voorouders: http://nl.wikipedia.org/wiki/1680-1689

Voorouders Slaghekke


De Grootvader van Opa en zijn broers en zussen was Martinus Slaghekke die op 20 mei 1859 trouwde met Johanna Mulder, Martinus was toen 36 en zijn beroep was wever, Johanna was 25 jaar , beiden waren geboren in Rijssen, Johanna Mulder is in 1867 te Rijssen overleden waarna Martinus in op 2 mei 1868 in het huwelijk trad met zijn 2e vrouw Hendrika Kleine Wierik die ook de moeder was van Johannes Hendrikus, de vader van Opa en zijn broers en zussen, Martinus was toen 45 jaar oud en zijn bruid Hendrika 38 , zij kwam uit Wierden, inmiddels was Martinus geen wever meer van beroep maar Boerwerker.
Klik op beide uittreksels voor vergroting.

Het gezin van Opa

In het gezin van Opa waren ze met 7 kinderen, 3 zussen en 4 broers. De zussen waren An uit Utrecht zij had een dochter die ik 2 keer heb ontmoet , Lien uit Groningen, ik herinner me nog dat zij intern woonde in een Bejaarden tehuis en daar het winkeltje voor de bewoners runde, daarnaast nog een zus Riek die getrouwd was met Wanschers die een groentezaak had in Almelo (deze informatie heb ik gekregen van Rene Slaghekke zoon van Bets ook wel Broer genoemd). De 4 Broers woonden allemaal in Almelo naast Bets waren dat mijn Opa Bernard en zijn broers Gerrit en Antoon, de broers waren volgens mijn informatie de oprichters en later de bestuursleden van gymnastiekvereniging UNA. Mijn Opa heeft 45 jaar een tabakszaak gehad aan de hoek Prins Hendrikstraat - Emmastraat te Almelo, daarnaast dreef Oma Tonia op dezelfde locatie een textielzaak, in beide winkeltjes was alles te koop, de buurt kon er op de pof kopen en betalen wanneer bijv. de kinderbijslag binnen was. Beide winkeltjes waren het sociale middelpunt van de buurt, waar mensen terecht konden met hun verhalen en zorgen, maar ook voor een pakje sigaretten of en kratje bier na sluitingstijd.

Klik op de afbeeldingen voor vergroting resp. een belastingstrook van UNA en een sigarenzakje met reclame.

vrijdag 18 mei 2007

Barbara Struis op latere leeftijd


Foto van Oma's ouders


Op deze foto Johan Prein en Barbara Struis in hun jonge jaren

Bidprentjes van de ouders van Oma Tonia

Oma's vader Johan Prein is in 1948 overleden en Oma's
moeder al 12 jaar daarvoor in 1936. In de tijd dat zij werden
geboren vond het volgende plaats in de wereld

1870 - Op 17 september wordt in Nederland de doodstraf afgeschaft in vredestijd. In 1860 had de laatste openbare voltrekking van de doodstraf plaats.
1870-71 - Frans-Pruisische Oorlog.
1871 - Stichting van het Duitse Keizerrijk.
1872 - 5 juni. Aletta Jacobs is de eerste vrouw die toegelaten wordt tot een Nederlandse universiteit (Rijksuniversiteit Groningen).
1872 - Nederland verkoopt haar 60 forten en kastelen langs de Ghanese kust aan de Britten. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 leveren deze niets meer op.
1873 - 1 juli - Einde van de periode van het Staatstoezicht in Suriname: tien jaar na de afschaffing van de slavernij zijn de voormalige slaven nu definitief vrij van werken op de plantages; met de aanvoer van Brits-Indische contractarbeiders probeert de arbeider het arbeidsvraagstuk op te lossen.
1873 - In België worden de eerste taalwetten gestemd.

De vader van Opa Slaghekke
De vader van Opa Slaghekke heette Johannes Hendri(e)kus Slaghekke, van hem heb ik nog geen foto kunnen ontdekken, wel het bidprentje.
Enkele gebeurtenissen uit de tijd van zijn geboorte.
1873 - Oprichting van de Driekeizersbond tussen het Duitse Keizerrijk, Rusland en Oostenrijk-Hongarije.
1873 - De Latijnse muntunie van Frankrijk, België, Italië en Zwitserland voert de gouden standaard in (die in de 20e eeuw weer werd verlaten). Nederland doet dit in 1875.
1874 - 19 september werd de Wet houdende maatregelen tot het tegengaan van overmatigen arbeid en verwaarloozing van kinderen, beter bekend als het Kinderwetje van Van Houten, van kracht.
1875 - 1 november - In Nederland wordt het Noordzeekanaal geopend.
1875 - In Nederland wordt de Wet op het Hoger Onderwijs ingevoerd. Op de universiteiten neemt het Nederlands als voertaal de plaats in van het Latijn.
1877-78 - Russisch-Turkse Oorlog.
1878 - Bulgarije wordt onafhankelijk van het Ottomaanse Rijk

donderdag 17 mei 2007

Vader en Moeder van Opa Slaghekke
Engelina Koolman is de moeder van Opa Slaghekke, zijn vader heette Johannes Hendrikus Slaghekke, zij waren bijna 50 jaar getrouwd, opde achtergrond in de deuropening staat nog een klein jochie, ik denk 1 van de kleinkinderen, klik op de afbeeldingen voor vergrotingen